news-details

Dünya Bankası: Küresel büyüme istikrar kazanıyor ancak zayıf bir hızda

Gill, "Finansal koşullar aydınlandı. Kısacası dünya ekonomisi yumuşak bir iniş için son yaklaşımda görünüyor" dedi ve ekledi:

"Yakın vadeli beklentilerdeki iyileşmeye rağmen, küresel görünüm tarihsel standartlara göre düşük kalmaya devam ediyor. 2024-25 yıllarında, küresel nüfusun yüzde 80'inden fazlasını oluşturan ekonomilerin yaklaşık yüzde 60'ında büyüme 2010'lu yılların ortalamasının altında kalacaktır."

Jeopolitik gerilimler, ticaretin bölünmesi, daha yüksek-daha uzun faiz oranları ve iklimle ilgili felaketler gibi aşağı yönlü risklerin baskın olduğunu, ticaretin korunması, yeşil ve dijital geçişlerin desteklenmesi, borçların hafifletilmesi ve gıda güvenliğinin iyileştirilmesi için küresel işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"Yükselen piyasalarda ve gelişmekte olan ekonomilerde, kamu yatırımları verimliliği artırabilir ve özel yatırımları katalize ederek uzun vadeli büyümeyi teşvik edebilir. Kapsamlı mali reformlar, dış şoklara daha fazla maruz kalmaktan kaynaklananlar da dâhil olmak üzere, küçük devletlerde süregelen mali zorlukların ele alınması için elzemdir."
 

  Hibya Haber Ajansı